O firmie

PPHU Albatros

PPHU ,,ALBATROS” spółka jawna, właściciele Jan i Mieczysława Czyż – założone zostało w 1964 r. Przez pierwsze 26 lat funkcjonowało jako produkcyjny zakład cukierniczy. Przez szereg lat przedsiębiorstwo ,,Albatros” dostosowywało się do zmian zachodzących na rynku polskim, skutkiem czego jest zmiana profilu działalności.
Export Import
Od przeszło 14 lat działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na eksporcie i imporcie artykułów rybnych, mięsnych oraz drobiowych z rynku krajowego, z obszaru Europy Zachodniej, krajów skandynawskich a także krajów Dalekiego Wschodu.

Profil
W ciągu 40 lat funkcjonowania przedsiębiorstwa zmienił się nie tylko profil jego działalności, ale również siedziba. Obecnie, począwszy od roku 2000, główną siedzibą firmy jest nowoczesny kompleks budynków, w skład których wchodzą pomieszczenia biurowe, magazynowe, sklep i punkt gastronomiczny, hurtownia wraz z komorami chłodniczymi o pojemności 1000 ton, usługi hotelowe i restauracja oraz kantor.

  • Biuro
  • Kantor
  • Magazyny
  • Sklep
  • Punkt Gastronomiczny
  • Hurtownia
  • Komory Chłodnicze
  • Usługi hotelowe
  • Restauracja

rzut